موسسه آموزشی فرهنگی راهیان کوثر خوزستان

پیش و دبستان دور اول و دوم

معرفی مدارس پیش و دبستان راهیان کوثر خوزستان

نسیم سحر - شوش

نسیم سحر - شوش

مدیریت : خانم منصوره خوش خلقی 

شماره تماس : 09039246500

مقطع : پیش و دور اول و دوم دبستان

جنسیت : دخترانه

تمدن - دزفول

تمدن - دزفول

مدیریت : محمد حسین صدوقی

شماره تماس : 09166441443

مقطع : پیش و دور اول و دوم دبستان

جنسیت : پسرانه

یاس فاطمی - باغملک

یاس فاطمی - باغملک

مدیربت : خانم آسیه موسی پور 

تماس : 09167238950

مقطع : پیش و دور اول و دوم دبستان

جنسیت : دخترانه

نفیسه - اندیمشک

نفیسه - اندیمشک

مدیریت : خانم عذرا جعفری

شماره تماس : 09161438751

مقطع : پیش و دور اول و دوم دبستان

جنسیت : دخترانه

 

اندیشه نو - رامهرمز

اندیشه نو - رامهرمز

مدیریت : خانم الهام محمدیان

شماره تماس : 09168989096

مقطع : پیش و دور اول و دوم دبستان

جنسیت : دخترانه

راه روشن - رامهرمز

راه روشن - رامهرمز

مدیریت : آقای کمال مطوری

شماره تماس : 09169934880

مقطع : پیش دور اول و دوم دبستان

جنسیت : پسرانه

شکوفه های فاطمی - اهواز ناحیه ۴

شکوفه های فاطمی - اهواز ناحیه ۴

آدرس : کیان پارس - خیابان موحد غربی ، فرعی دوم پلاک 10

مقطع : پیش و دبستان دور اول و دوم

شماره تماس : 09163426330

مدیریت : خانم فاطمه دیبایی

جنسیت : دخترانه

کوثر ولایت - اهواز ناحیه ۳

کوثر ولایت - اهواز ناحیه ۳

آدرس : اهواز - گلستان خیابان غزالی کوی سعدی خیابان کاشان پلاک 9

مقطع : پیش و دبستان دور اول و دوم 

شماره تماس : 09163916327

مدیریت : خانم محمدی

جنسیت : دخترانه

ندای صالحین - اهواز ناحیه ۱

ندای صالحین - اهواز ناحیه ۱

آدرس : اهواز - ناحیه 1 بلوار آیت ا.. بهبهانی روبروی حوزه علممیه

مقطع : پیش و دبستان دور اول و ودوم

شماره تماس : 09167022991

مدیریت : حجت الاسلام علی واعظی

جنسیت : پسرانه

گلستان ولایت - اهواز ناحیه ۱

گلستان ولایت - اهواز ناحیه ۱

آدرس : اهواز - کوی سعدی خیابان کاشان غربی 

مقطع : دبستان دور دوم

شماره تماس : 09356535965

مدیریت : حجت الاسلام مصطفی دشت بزرگ

جنسیت : پسرانه

مصباح - اهواز ناحیه ۱

مصباح - اهواز ناحیه ۱

آدرس : اهوار - گلستان خیابان غزالی کوی سعدی خیابان دولت

مقطع : پیش و دبستان دور اول و دوم

شماره تماس : 09373361248

مدیریت : حجت الاسلام احمدی

جنسیت : پسرانه

راه ترقی - اهواز ناحیه ۱

راه ترقی - اهواز ناحیه ۱

آدرس : اهواز - نبش مجاهد جنب مسجد 14 معصوم

مقطع : پیش و دبستان دور اول و دوم

مدیریت : حجت الاسلام حامد جولیهم پور 

شماره تماس :09163173531

جنسیت : پسرانه