موسسه آموزشی فرهنگی راهیان کوثر خوزستان

مدارس

معرفی مدارس

نسیم سحر - شوش

نسیم سحر - شوش

مدیریت : خانم منصوره خوش خلقی 

شماره تماس : 09039246500

مقطع : پیش و دور اول و دوم دبستان

جنسیت : دخترانه

تمدن - دزفول

تمدن - دزفول

مدیریت : محمد حسین صدوقی

شماره تماس : 09166441443

مقطع : پیش و دور اول و دوم دبستان

جنسیت : پسرانه

یاس فاطمی - باغملک

یاس فاطمی - باغملک

مدیربت : خانم آسیه موسی پور 

تماس : 09167238950

مقطع : پیش و دور اول و دوم دبستان

جنسیت : دخترانه