موسسه آموزشی فرهنگی راهیان کوثر خوزستان

نشست مدیران موسسه آموزشی فرهنگی راهیان کوثر با معاونت فرهنگی هنری ورزشی شهرداری اهواز

23 مرداد 1399 | 11:28

به گزارش روابط عمومی موسسه آموزشی فرهنگی راهیان کوثر خوزستان :

جلسه ای فی مابین مسول موسسه آموزشی فرهنگی راهیان کوثر و معاونت فرهنگی هنری ورزشی شهرداری اهواز برگزار گردید و پیشنهاد های تعاملی بین دو مجموعه مطرح گردید و  بنا بر اجرایی شدن مصوبات در راستای اهداف ۲ مجموعه و تقویت جبهه انقلاب گردید